BLADBEHANDLING

Rena blad ger ökad lyftkraft och ett enklare underhåll

Vid en bladbehandling så rengörs bladen grundligt för att sedan kunna återställas maskinellt till sitt ursprungliga skick.
Bladen behandlas sedan med en försegling
som skyddar mot föroreningar och ger ett
enklare underhåll.


Bladförseglingar


Vaxbehandling

Hållbarhet upp till 5månader


Ceramic Coating

Hållbarhet upp till 2år
Kontakta oss via mail för offert