RUTBEHANDLING

Upp till 90% av alla repor försvinner med denna behandling

Vid en rutbehandling så rengörs ytorna grundligt.

Sedan elimineras reporna maskinellt i flera olika steg på både insidan och utsidan för att återskapa rutans ursprungliga skick.

Sedan behandlas ytan med vår rutförsegling.


Vid flygning i regn så rinner vattnet av och ger klarsikt.

Demontering av inredning kan förekomma


  • Hög motståndskraft mot föroreningar
  • Hög avrinning
  • Lättvättad yta
  • Lång livslängd
  • Ökad sikt
  • Ökad säkerhet


Demontering av inredning kan förekomma


OBS! Vi utför inga rutbehandlingar på flygmaskiner med tryckkabin


Kontakta oss via mail för Offert